DEPARTMENT ACTIVITIES

 

PHILOSOPHY READING HOURS


2019-2020

Alasdair MacIntyre. (2001) Ethik’in Kısa Tarihi – Homerik Çağdan Yirminci Yüzyıla. Paradigma Yayınları. İstanbul. (A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century)
Ethikinkısatarihi
1/02/2020        

Ethik’in Tarihinin Felsefi Hedefi 5-9

“İyi”nin Felsefe – Öncesi Tarini ve Felsefeye Geçiş 9-19

Sofistler ve Sokrates 19-33

18/02/2020         Platon: Georgias 33-41

25/02/2020        

Platon: Devlet 41-59

Platon’a Dipnot 59-67

03/03/2020          Aristoteles’in Ethika’sı 67-97
10/03/2020         Grek Ethik’ine Dipnot 97-125
17/03/2020 Hristiyanlık 125-136
31/03/2020 Luther, Machiavelli, Hobbes ve Spinoza 137-162
07/04/2020 Yeni Değerler 165-177
14/04/2020 Onsekizinci Yüzyıl Britanya Argumanı
179-201
21/04/2020 Onsekizinci Yüzyıl Fransız Argumanı
203-215
28/04/2020 Kant 217-226
05/05/2020 Hegel ve Marx 227-243
12/05/2020 Kierkegaard'dan Nietzsche'ye 245-256
19/05/2020 Reformcular, Faydacılar, İdealistler 257-281
26/05/2020 Modern Moral Felsefe 283-306