PhD Dissertations

Continuing PhD Dissertations

  1. Bilgehan CİHANGİROĞLU. Tıp eğitiminde simülatör kullanımının etik boyutları. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 03.01.2011 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır)
  2. Hakan Volkan ACAR. Orta Asya Türk Tıbbı Bağlamında Humoral Patoloji Teorisinin Farklı Dönemler, Kültürler ve Bölgeler İçindeki Değişiminin İncelenmesi. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 26.10.2018 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır.)
  3. Tarık Eren YILMAZ. Türkiye’de Afet Yönetiminde Etik; AFAD ve Türk Kızılayı Çalışanlarının Afet Yönetimindeki Etik Yaklaşımları. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 30.11.2018 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır.)
  4. Deniz Say ŞAHİN. Türkiye’de Hekim ve Hemşirelerin Yaşam Sonu Kararları Hakkındaki Tutumları. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 29.11.2018 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır.)
  5. Ayşe Figen TÜRKÇAPAR. Kadın Doğum Hekimlerinin Prenatal Tarama ve Süreç Yönetiminde Tutum ve Davranışlarının Tıp Etiği Açısından Değerlendirilmesi. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 19.06.2019 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır.)
  6. Ahmet NACAR. Transhümanizme Biyoetik Bakış. Tez Danışmanları: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN, Doç. Dr. Erdem İLKER MUTLU, Dr. Öğr. Üyesi Nüket KUTLAY (Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 17.07.2020 tarihli uygunluk onayı ile başlamıştır.)

*Full English names for the dissertations above will be provided on completion due to any possible changes.

Completed PhD Dissertations

1.

 

Onur Naci Karahancı.The Evaluation of Some Plants in the Manuscript of Müfredat-ı Tıbbiye (1290 / Hegira) in terms of History of Medicine. Supervisor: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. PhD Dissertation, 2020
Gülsoy_Özet
Karahancı_Summary

2.

 

Çağrı Zeybek Ünsal. Ethics and Human Rights Problems of Emerging Technologies in Biomedicine. Supervisor: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. PhD Dissertation, 2020
Gülsoy_Özet
ZeybekÜnsal_Summary

3.

 

Mustafa Hayırlıdağ. Translating of Huseyin Hulki Bey's Work which is "Real Art of Medicine and Practices of Pseudo Medicine" to today's Turkish and It's Examining with Contemporary Medical Approach. Supervisor: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. PhD Dissertation, 2019

Gülsoy_Özet
Hayırlıdağ_Summary

4.

 

Koken, A.H., An Evaluation of the Knowledge, Attitudes and Practices of Emergency Medical Physicians of University Hospitals in Ankara on the Management of Violence Against Women in terms of Medical Ethics. Supervisor: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences, Medical Ethics and History of Medicine Program, Philosophy of Doctoral Thesis, Ankara, 2019

Gülsoy_Özet
Köken_Summary
4.

Hatice DEMİR KÜRECİ. Involvement Status of Adolescents Diagnosed with Leukemia to Informed Consent. Supervisor: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. PhD, 2014

Gülsoy_Özet
   
Kureci_Summary
5.
Murat EMİR. Legal and Ethical Aspects of Biobanks in Biomedical Research. Supervisor: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. PhD, 2013
Gülsoy_Özet
Emir_Summary

6.

Hasan Basri Çakmak. Eyelid disorders in translated and original medical books, written in medieval islamic medicine era. Supervisor: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. PhD, 2011
Gülsoy_Özet
Çakmak_Summary

7.

Müge DEMİR. A survey on clinical ethics problem awareness of clinicians at Hacettepe University hospitals- model proposal for hospital ethics commitee. Supervisor: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. PhD, 2011
Gülsoy_Özet
Demir_Summary

8.

 

Remzi GÜLSOY. Truth-telling in medical ethics and current status in Turkey. Supervisor: Doç. Dr. Erdem AYDIN. Residency, 2003
Gülsoy_Özet
Gülsoy_Summary