Dr. Öğr. Üyesi MÜGE DEMİR

Geri Dön

İdari Görevi:
Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Tel: 312 - 305 43 61
Faks: 312 - 310 05 80
E-posta: mdemir@hacettepe.edu.tr
ULAKBİM-Türk Tıp Veri Tabanı yayınları

 

 

 

 

1974 yılında Ankara’da doğdu. İlkokulu İstanbul’da, ortaokulu ve liseyi Diyabakır’da tamamladı. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. Aynı Fakülte’nin Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı programından yüksek lisans derecesini aldı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Etiği ve Tarihi doktora programını bitirdi. 2007- 2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji - Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2011 yılında aynı bölümde öğretim görevlisi oldu. 2018 yılında Yardımcı Doçent ünvanına sahip olmuştur. HÜ Hayvan Etik Kurulu üyesidir. Aynı zamanda Türkiye Biyoetik Derneğinin üyesidir.

Yrd. Doç. Dr. Müge Demir’in başlıca akademik ilgi alanlarını ve çalışma konularını şunlar oluşturmaktadır: Hastane/klinik etik kurullar, etik danışmanlık, yaşamın sonu ile ilgili etik kararlar.

Evli ve 1 çocuk annesidir.

 

Özgeçmişi için tıklayınız.
Eserleri için tıklayınız.

Etik Kurul/Komisyon Görevleri:

Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyeliği (13.02.2012-27.02.2013)
Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 'Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma Taleplerini Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (2014-…)
Kozmetik Ürün veya Hammaddelerin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Etik Kurul Üyeliği (25 Kasım 2015-…)
Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği (2016-…)