SBE601: ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİSBE 601 dersi hakkında bilgilendirme:

SBE601- Ders bilgi formu için lütfen tıklayınız.

2023-2024 Akademik Yılı Bahar Döneminde SBE 601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği Dersi https://lisansustu.hacettepe.edu.tr/ üzerinden çevrimiçi yürütülecektir ve ders videoları, okuma materyalleri ekle-sil haftasından sonra sürekli olarak erişime açılacaktır.

Dersler yüklenmiş videolar üzerinden asenkron olarak takip edilebilecektir. Derse ait herhangi bir gün ve saat sınırlaması yoktur.

İki ara sınav ve bir final olmak üzere üç sınav yüz yüze yapılacaktır. Sınav tarihleri ve yerleri sınavdan önce duyurulacaktır.

Lütfen Ana Bilim Dalımız ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfalarından duyuruları takip ediniz. Ayrıca gerektiğinde dersleri takip ettiğiniz sistem üzerinden de duyuru yayınlanmaktadır, bu sistem üzerinden gelen duyurular gereksiz e-posta klasörüne düşebildiği için, lütfen epostalarınızı düzenli olarak kontrol ediniz.

Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanlığı

 

Ders Notları

 

Dersin Kaynakları


Dersin aşağıda yer alan kaynakları için bağlantıyı tıklayınız.
http://www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/belgeler/belgeler.php

 • International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans [Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) / World Health Organization (WHO)]
 • Araştırma Etik Kurulu Üyeleri Klavuzu [Haz: Avrupa Konseyi Biyoetik Yürütme Kurulu (CDBI)]
 • Kılavuz 1: Biyoetik Kurulların Oluşturulması [Haz: Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonu]
 • Kılavuz 2: Biyoetik Kurullar İş Başında: Çalışma Biçimleri ve Politikalar [Haz: Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonu]
 • Kılavuz 3: Biyoetik Kurulları Eğitilmesi [Unesco Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu Bilim ve Teknoloji Etiği Bölümü]
 • İnsanın Savunmasızlığı ve Kişisel Bütünlüğüne Saygı İlkesi [Haz: Unesco Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Raporu]
 • Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 • Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi, İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeler
 • Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
 • Hasta Hakları Yönetmeliği
 • İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
 • Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri (TTB Etik Kurulu)
 • Hekimlik Meslek Etiği Kuralları (TTB)
 • Biyoetik Kurulu Yapısı ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz (TC Sağlık Bakanlığı)
 • İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu (TC Sağlık Bakanlığı)
 • Klinik Araştırmalarda Etik Kurula Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz ( TC Sağlık Bakanlığı)
 • Pediatrik Populasyonda Yürütülen Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşımlara İlişkin Kılavuz (TC Sağlık Bakanlığı)