İLETİŞİM

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Asma Kat

06100 Sıhhiye / Ankara

Tel

+90 (312) 305 43 61

Belgeç (faks)

+90 (312) 305 10 98

E-posta deontoloji@hacettepe.edu.tr
URL www.deontoloji.hacettepe.edu.tr