MİSYON/VİZYON

MİSYON

Eğitim: Fakültemiz mezuniyet öncesi lisans tıp eğitimini ve Sürekli mesleki gelişim /Sürekli tıp eğitimi bağlamında eğitim araştırma görevlileri etik eğitimini vermek,  bunun yanı sıra seminer, kurs, konferanslar (TETKON) ve paneller aracılığıyla akademik eğitim çalışmalarını yürütmek.

Araştırma: Bir araştırma üniversitesinin parçası olarak biyoetik, tıp etiği, klinik etik ve tıp tarihi alanlarında uygun araştırma yöntemlerini kullanarak, kurumlar arası ve uluslararası işbirliği içerisinde disiplinler arası, orijinal, geçerli ve güvenilir araştırmalar planlamak, yürütmek ve yayınlamak.

Danışmanlık: Öncelikle kurumsal ve ulusal politikaların biyoetik boyutunun fark edilmesini sağlamak ve bu yönde önerilerde bulunmak, tıp etiği, klinik etik, araştırma ve yayın etiği gibi akademide sorun yaşanabilecek etik konularda danışmanlık yapmak.

VİZYON
Mesleğinin etik ve profesyonel değerlerinin farkında olan iyi hekimler yetiştirmek, biyoetik alanında çalışan profesyonellere ve topluma etik farkındalık kazandırmak ve bilimsel bilgi üretmek yoluyla tıp etiği ve biyoetik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır ve takip edilebilir olmak.