Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

BÖLÜM FAALİYETLERİ

MAKALE SUNUMU

Sunumlara ulaşmak için lütfen sunumun yapıldığı tarihe tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
2022-2023 Akademik Yılı Makale Saati Pazartesi Günü 12.45-13.30

Tarih

İsim

Makalenin Adı

Makale Künyesi

31 Ekim 2022

Nüket Örnek Büken

Scream (Is it Necessary to Disclose of Obtained Data from Child Abuse Researchs, Why?): Scientific Letter

January 2010Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 30(1):339-342

07 Kasım 2022

Müge Demir

Patoloji ve Etik

Sağlık Bilimleri İçin Patoloji ve Patoloji Laboratuvarlarını Anlama Kılavuzu Ed. Alp Usubütün Genişletilmiş 2. Baskı Ankara Nobel Yayınevi 2023 s: 88-98 Ankara

14 Kasım 2022

Önder İlgili

Tıp Etiği Nereye?

Murat Civaner, Türkiye Biyoetik Dergisi, 2014 Vol. 1, No. 1, 4-12

28 Kasım 2022

Müge Demir

Radyasyon onkolojisinde palyatif bakım ve etik.

Akpınar A, Yirmibeşoğlu Erkal E, Erkal HŞ, editörler. Radyasyon Onkolojisinde Etik Konular. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.24-30.

12 Aralık 2022

Sevim Coşkun

Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının etik açıdan değerlendirilmesi (1ve 2)

Bilim ve Ütopya Dergisi. Aralık 2021-Ocak 2022, Sayı:330-331, 33-41; 73-80.

26 Aralık 2022

Nüket Örnek Büken

   
9 Ocak 2023 İlkim Karakapıcı

"Himenoplastiden Sonra: Himenoplasti Sonrası İyileşme Sürecinde Devinimsizlik Alanı ve Neoliberal (Na)bakire Kadının İnşası"

Hande Güzel, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi / Journal of Sociological Research Özel Sayı (Nisan / April 2021) : (76-109 )

16 Ocak 2023

Önder İlgili

Impact of COVID-19 Among the Elderly Population

Önder İlgili, Yeşim Gökçe Kutsal, Turkish Journal of Geriatrics DOI: 10.31086/tjgeri.2020.179 2020; 23(4): 419-423

30 Ocak 2023

Çağrı Zeybek Ünsal

Henrietta Lacks’in Ölümsüzlüğü: Tıp Tarihinin Gılgamış Destanı

Turk J Life Sci, 3/2:248-254

13 Mart 2023

Sevim Coşkun

"Identifying the components affecting intra-organizational collaboration of health sector in disasters: Providing a conceptual framework using a
systematic review" 

Yousefian, S., Sohrabizadeh, S., & Jahangiri, K. (2021).  International journal of disaster risk reduction57, 102146.

27 Mart 2023

Çağrı Zeybek Ünsal

ChatGPT and a New Academic Reality: AI-Written Research Papers and the Ethics of the Large Language Models in Scholarly Publishing

Lund, B. D., Wang, T., Mannuru, N. R., Nie, B., Shimray, S., & Wang, Z. (2023). Journal of the Association for Information Science and Technology. https://doi.org/10.1002/asi.24750


 

 

 

 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
2019-2020 Akademik Yılı Makale Saati Cuma Günü 12:30-13:30

 

Tarih

 

İsim

 

Makale

 

Künye

28 Ekim 2019 Nüket Örnek Büken İstanbul Sözleşmesi Bağlamında Kadın Sünneti / Female
Circumcision against the Backdrop of Istanbul Convention
Büken NÖ, Kadın/Woman 2000, Journal
for Women's Studies, 2019; 20 (1): 17-42.
25 Kasım 2019 Müge Demir Hospital ethics reflection groups: a learning and
development resource for clinical practice
Bruun et al. BMC Medical Ethics (2019)
20:75
https://doi.org/10.1186/s12910-019-
0415-5
23 Aralık 2019 Çağrı Zeybek Ünsal

CRISPR Constitution: Germline Editing and Fundamental Rights

Andrew Cunningham, 27 Wm. & Mary
Bill Rts. J. 877 (2019)
27 Ocak 2020 Sevim Coşkun Does the IASP definition of pain need updating?

Murat Aydede, PAIN Reports 4 (5):1-7 (2019).

23 Mart 2020 Çağrı Zeybek Ünsal Tıp Tarihi COVID-19 Pandemisi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
13 Nisan 2020 Muhammet Arslan Tıp Etiği COVID-19 Pandemisi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
11 Mayıs 2020 Sevim Coşkun Tıp Tarihi COVID-19 Pandemisi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
01 Haziran 2020 Muhammet Arslan Tıp Tarihi COVID-19 Pandemisi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
2018-2019 Akademik Yılı Makale Saati Cuma Günü 12:30-13:30

 

Tarih

 

İsim

 

Makale

 

Künye

09 Kasım 2018 Müge Demir Biyotıp Araştırmalarında İlgili Tarafların Etik Sorumlulukları Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics 2018;4(1):61-8.
23 Kasım 2018 Sevda Aydın Karimova Nuremberg Trials and Bioethical Issues Karimova A. S.,Kanun Dergisi, 2018.
14 Aralık 2018 Nüket Örnek Büken  İnsanın Örselenebilirliği/Savunmasızlığı ve Kişisel Bütünlüğüne Saygı İlkesi Temelinde Kadınlar Türkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics 2018;4(1):1-11.
4 Ocak 2019 Çağrı Zeybek Ünsal Doctors, Patients, and Lawyers-Two Centuries of Health Law George J. Annas, The New England Journal of Medicine, 2012, 367:445-50.
01 Mart 2019 Sevda Aydın Karimova Death Penalty and Bioethics Ilham M. Rahimov
22 Mart 2019 Şükrü Keleş Bir Psikiyatristin Anıları Irvin D. Yalom
4 Nisan 2019 Çağrı Zeybek Ünsal Ethical perspectives on health technology assessment Henk ten Have, International Journal of Technology Assessment in Health Care, 20:1 (2004), 1–6.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
2017-2018 Akademik Yılı Makale Saati Cuma Günü 12:30-13:30

 

Tarih

 

İsim

 

Tür

 

Makale

 

Künye

13 Nisan 2018

Çağrı Zeybek Ünsal

Tıp Etiği

The role of UNESCO in promoting universal human rights: from 1948 to 2005

Roberto Andorno, The role of UNESCO in promoting universal human rights: from 1948 to 2005,  In: C. Caporale and I. Pavone (eds.), International biolaw and shared ethical principles.The Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, Oxford: Routledge, 2018, p. 7-21.

23 Mart 2018

Onur Naci Karahancı

Tıp Tarihi

'Decipio': examining Virchow in the context of modern 'democracy'.

 

Reilly RGMcKee M., 'Decipio': examining Virchow in the context of modern 'democracy', Public Health. 2012 Apr;126(4):303-7.

 

09 Mart 2018

Mustafa Hayırlıdağ

Tıp Etiği

Ethics and Big Data in Health

Bartha Maria Knoppers, Adrian Mark Thorogood, Ethics and Big Data in Health, current Opinion in Systems biology 2017, 4:53-57.

21 Şubat 2018

Onur Naci Karahancı

Tıp Etiği

Is there really such a thing as "one health"? Thinking about a more than human world from the perspective of cultural anthropology.

 Wolf M, Is there really such a thing as "one health"? Thinking about a more than human world from the perspective of cultural anthropology.,Soc Sci Med. 2015 Mar;129:5-11.

5 Ocak 2018

Çağrı Zeybek Ünsal

Tıp Tarihi

Historiography of Biomedicine

Löwy I., Historiography of Biomedicine, Isis, 2011,102:116-122.

24 Kasım 2017

Mustafa Hayırlıdağ

Tıp Tarihi

Private and institutionalized patiens’ use of homeopathy in the early nineteenth century

Waisse S., Private and institutionalized patiens’ use of homeopathy in the early nineteenth century, Homeopathy (2017),1-10.

27 Ekim 2017

Şükrü Keleş

Tıp Tarihi

History of Cardiac Anatomy; A Comprehensive Review from Egyptians to Today

Clinical Anatomy 29:270-284 (2016)

21 Nisan 2017

Önder İlgili

 Tıp Etiği

Ownership and Use of Tissue Specimens for Research

Hakimian R., Korn D. (2004). Ownership and Use of Tissue Specimens for Research. JAMA.292:2500-2505

14 Nisan 2017

Arif Hüdai Köken

Tıp Tarihi

The Early Steps of Chloroform anaesthesia in Turkey during the Ottoman Empire in the 19th century

Yesim Isil Ulman, The Early Steps of Chloroform anaesthesia in Turkey during the Ottoman Empire in the 19th century, Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation 24 (2005) 377–382

 7 Nisan  2017

Önder İlgili

Tıp Tarihi

İlk Hristiyan Hastaneleri

Uzluk F., Terzioğlu A. (1969). İlk Hristiyan Hastaneleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 22(3): 630-648.


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
2016-2017 Akademik Yılı Makale Saati Cuma Günü 12:30-13:30

 

Tarih

 

İsim

 

Tür

 

Makale

 

Künye

21 Ekim 2016

Celalettin Göçken

Tıp Tarihi

Tracing the Origins of the Physician's Medical Bag

Tsoucalas, G., & Sgantzos, M. (2016). Tracing the Origins of the Physician’s Medical Bag. Journal of Research on History of Medicine5(2 May).

04 Kasım 2016

Mustafa Hayırlıdağ

Tıp Etiği

Ethical erosion in newly qualified doctors: perceptions of empathy decline

Emily C. Stratta, David M. Riding, Paul Baker Ethical erosion in newly qualified doctors: perceptions of empathy decline
; International Journal of Medical Education. 2016;7:286-292

18 Kasım 2016

Onur Naci Karahancı

Tıp Tarihi

Knowledge of Eastern materia medica (Indian and Chinese) in pre-modern Mediterranean medical traditions: A study in comparative historical ethnopharmacology

Alain Touwaide, EmanuelaAppetiti, Knowledge of Eastern materia medica (Indian and Chinese) in pre-modern Mediterranean medical traditions: A study in comparative historical ethnopharmacology, Journal of Ethnopharmacology148 (2013) 361–378

02 Aralık 2016

Çağrı Zeybek Ünsal

Tıp Etiği

Doctors Have no Right to refuse Medical Assistance in Dying, Abortion or Contraception

J. Savulescu, U. Schdulek; “Doctors Have no Right to refuse Medical Assistance in Dying, Abortion or Contraception”, Bioethics, 22.09.2016,

16 Aralık 2016

Arif Hüdai Köken

Tıp Tarihi

Sella turcica: an anatomical, endocrinological and historical perspective

 H. Tekiner, N. Acer, F. Kelestimur, Pituitary (2015), 18: 575- 578

23 Aralık 2016

Celalettin Göçken

Tıp Etiği

King’s College London Student Clinical
Ethics Committee case discussion

Carolyn Johnston, Michael Baty, Patricia Kelly Clin Ethics. 2016, Vol. 11(4) 210–213

06 Ocak 2017

Mustafa Hayırlıdağ

Tıp Tarihi

A Trio of Exemplars of Medieval Islamic Medicine Al-Razi, Avicenna and Ibn Al-Nafis

Ritu Lakhtakia, Sultan Qaboos A Trio of Exemplars of Medieval Islamic Medicine Al-Razi, Avicenna and Ibn Al-Nafis
University Med J, November 2014, Vol. 14, Iss. 4, pp. e455−459

20 Ocak 2017

Onur Naci Karahancı

Tıp Etiği

The unethical consequences of professional communication codes of ethics: A postmodern analysis of ethical decision-making in communication practice

Derina R. Holtzhausen The unethical consequences of professional communication codes of ethics: A postmodern analysis of ethical decision-making in communication practice, , Public Relations Review 41 (2015) 769–776

17 Şubat 2017

Çağrı Zeybek Ünsal

Tıp Tarihi

The Microscope against Cell Theory: Cancer Research in Nineteenth-Century Parisian
Anatomical Pathology

Laurent Loison, The Microscope against Cell Theory: Cancer Research in Nineteenth-Century Parisian
Anatomical Pathology,  Journal of the History of Medicine and Allied Sciences,  2016, Vol. 71, No. 3, pp. 271–292.

24 Mart 2017

Arif Hüdai Köken

Tıp Etiği

Law Enforcement and Emergency Medicine: An Ethical Analysis

 E. F. Baker et al, Annals of Emergency Medicine, 2016

 

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 2015-2016 Akademik Yılı Makale Saati 13:30 - 14:30

 

Tarih

 

İsim

 

Tür

 

Makale

 

Künye

27 Kasım 2015

Arif Hüdai KÖKEN

Tıp Tarihi

The Origins of Inoculation

Arthur Boylston
Journal of the Royal Society of Medicine, 2012: 309–313

11 Aralık 2015

Celalettin GÖÇKEN

Tıp Tarihi

Vivien Thomas (1910–1985): The Backstage Pioneer and Educator

Chin Ting Justin Ng
Journal of Investigative Surgery,
27, 131–138, 2014

25 Aralık 2015

Arif Hüdai KÖKEN

Tıp Etiği

Assessing an Adolescent’s Capacity for Autonomous Decision-Making in Clinical Care?

Pierre-André Michaud
Journal of Adolescent Health, 2015:1-6

22 Ocak 2016

Celalettin GÖÇKEN

Tıp Etiği

Prescribing Beer For Hospitalized Patients with Alcohol Use Disorder

Case Summary
AJOB 2015 Vol:15 Issue: 7; 61-68

11 Mart 2016

Çağrı Zeybek ÜNSAL

Tıp Tarihi

History of Medicine in US Medical School Curricula

J. Caramiciu
Journal of Anesthesia History

07 Nisan 2016

Mustafa HAYIRLIDAĞ

Tıp Etiği

Clinical Ethics Consultation in Oncology

Andrew G. Shuman
Journal of Oncology Practice,
Vol: 9, 5 p. 240-45, 2013

08 Nisan 2016

Onur Naci KARAHANCI

Tıp Tarihi

Sin and Pleasure: The History of Chocolate in Medicine

Donatella Lippi
Journal Of Agrıcultural and Food Chemistry

22 Nisan 2016

Çağrı Zeybek ÜNSAL

Tıp Etiği

Drifting Away from Informed Consent in the Era of Personalized Medicine

Erik Parens
Hastings Center Report, July-August 2015,s.16-20

13 Mayıs 2016

Mustafa HAYIRLIDAĞ

Tıp Tarihi

The history of radiation use in medicine

Amy B Reed, 
J Vasc Surg, 2011;53:3S-5S

27 Mayıs 2016

Onur Naci KARAHANCI

Tıp Etiği

Bioethics: why philosophy is essential for progress

Savulescu J.
J Med Ethics 2015;41:28–33.

17 Mart 2017

Müge Demir

Tıp Tarihi

Use of Rorschach tests at the Nuremberg war crimes trial: A forgotten chapter in history of medicine

Joel E. Dimsdale.  Use of Rorschach tests at the Nuremberg war crimes trial: A forgotten chapter in history of medicine Journal of Psychosomatic Research 78 (2015) 515–518.

31 Mart 2017

Müge Demir

Tıp Etiği

The basis, ethics and provision of palliative care for dementia: A review

Fariba Mahin-Babaei, Jamal Hilal, Julian C. Hughes, The basis, ethics and provision of palliative care for dementia: A review article  Maturitas 83 (2016) 3–8

 

2014-2015 Akademik Yılı HÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Makale Sunumu

Cuma Günü, saat 13.30-14.30

Tarih

İsim

Tür

Makale

Künye

21 Kasım 2014

Celalettin Göçken

Tıp Tarihi

Arthur Conan Doyle (1859–1930): Physician during the typhoid epidemic in the Anglo-Boer War (1899–1902)

Vincent J Cirillo
J Med Biogr. 2014 Feb;22(1):2-8

5 Aralık 2014

Onur Naci Karahancı

Tıp Etiği

From bioethics to a sociology of bio-knowledge

Social Science & Medicine 98 (2013) 264e270

12 Aralık 2014

Mustafa Hayırlıdağ

Tıp Tarihi

The history of healthcare quality: The first 100 years 1860–1960

B.H. Sheingold, J.A. Hahn / International Journal of Africa Nursing Sciences 1 (2014) 18–22

19 Aralık 2014

Muhammet F. Arslan

Tıp Etiği

Returning incidental findings from genetic research to children: views of parents of children affected by rare diseases

Kleiderman E, et al. J Med Ethics 2014;40:691–696.

9 Ocak 2015

Arif Hüdai Köken

Tıp Tarihi

A Historical Perspective on Clinical Research

Principles and Practice of Clinical Research (Third Edition), 2012, Pages 1-15

23 Ocak 2015

Çağrı Zeybek Ünsal

Tıp Etiği

 

Ethical Dilemmas in Protecting Individual Rights Versus Public Protection in the Case of Infectious Diseases

Kai-Lit Phua.  Infectious Diseases: Research and Treatment 2013:6 1–5ua

06 Mart 2015

Çağrı Zeybek Ünsal

Tıp Tarihi

Doctors in Ancient Greek and Roman
Rhetorical Education

Journal of the History of Medicine : Vol. 68, October 2013

27 Mart 2015

Celalettin Göçken

Tıp Etiği

Uterus transplantation: ethical and regulatory Challenges

Arora KS, et al. J Med Ethics 2014; 40:396–400

03 Nisan 2015

Onur Naci Karahancı

Tıp Tarihi

The concept of health in the history of medicine and in the writings of Hahnemann

Homeopathy (2010) 99, 215e220  2010 The Faculty of Homeopathy

17 Nisan 2015

Mustafa Hayırlıdağ

Tıp Etiği

The history of geriatric medicine. The present: Problems and opportunities

J.M. Ribera Casado / European Geriatric Medicine 3 (2012) 228–232

08 Mayıs 2015

Muhammet F. Arslan

Tıp Tarihi

Syphilis and Human Experimentation From World War IIto the Present: A Historical Perspective and Reflections on Ethics

E. Cuerda-Galindo et al. Actas Dermosifiliogr. 2014.

22 Mayıs 2015

Arif Hüdai Köken

Tıp Etiği

Ethics committees and consultants.

Ethical and Legal Issues in Neurology: Handbook of Clinical Neurology Series 3 (edited by Aminoff, Boller and Swaab)118 (2014): 25

 

 

2013-2014 Akademik Yılı HÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Makale Sunumu Cuma Günü Saat 12.30-13.30

Öğrencinin Adı

Tarihi

Konu

Makale Künyesi

Mustafa Hayırlıdağ

07.Mart.2014

Tıp Etiği

Uhlenhaut C, Burger R, Schaade L. Protecting society. Biological security and dual-use dilemma in the life sciences--status quo and options for the future. EMBO Rep. 2013 Jan;14(1):25-30.

Çağrı Zeybek Ünsal

14.Mart.2014

Tıp Tarihi

Erolin C, Shoja MM, Loukas M, Shokouhi G, Rashidi MR, Khalili M, Tubbs RS. What did Avicenna (Ibn Sina, 980-1037A.D.) look like? Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1660-3.

Celalettin Göçken

21.Mart.2014

Tıp Etiği

Alessandra Colaianni “A long shadow: Nazi doctors, moral vulnerability and contemporary medical culture” J Med Ethics 2012;38:435-438 originally published online May 3, 2012

Onur Naci Karahancı

28.Mart.2014

Tıp Tarihi

Ohry A, Jewish Physicians in the Early Life of Adolph Hitler. Vesalius, XIX, 2, 68-71,  2013

Çağrı Zeybek Ünsal

04.Nisan.2014

Tıp Etiği

Porteri,C., Togni E, Pasqualetti P.,The Policies of ethics committees in the management of biobanks used for research: An Italian Survey, EJHG [Eur J Hum Genet], 2014 Feb; 22 (2): 260-5.
Artizzu F,The Informed Consent aftermath of the genetic revolution. An Italian example of implementation, Medicine, Health Care & Philosophy, 2008 Jun;11(2):181-190.

Arif Hüdai Köken

11.Nisan.2014

Tıp Tarihi

Lee, Myoung-Soon, Min-Jung Kang, and Sun Huh. "Causes of Death of Prisoners of War during the Korean War (1950-1953)." Yonsei medical journal54.2 (2013): 480-488.

Onur Naci Karahancı

18.Nisan.2014

Tıp Etiği

Moen O.M, Is Prostitution Harmful? JME Online First, published on August 28, 2012 as 10.1136/medethics-2011-100367.

Celalettin Göçken

25.Nisan.2014

Tıp Tarihi

Conti AA, Conti A, Gensini GF."Medical decision making as a "historical" combination of art, statistics, experimentalism and evidence based practice" Vesalius. 2010 Jun;16(1):19-23.

Arif Hüdai Köken

02.Mayıs.2014

Tıp Etiği

Miracle, D. J., Szucs, K. A., Torke, A. M., & Helft, P. R. (2011). Contemporary ethical issues in human milk-banking in the United States. Pediatrics, 128(6), 1186-1191.

Mustafa Hayırlıdağ

09.Mayıs.2014

Tıp Tarihi

Hajdu I.S. A Note From History: Landmarks in History of Cancer, Part 1 Cancer 2011 Mar 1;117(5):1097-102.

Muhammet Arslan

16.Mayıs.2014

Tıp Etiği

Kitzinger C, Kitzinger J. Withdrawing artificial nutrition and hydration from minimally conscious and vegetative patients: family perspectives. J Med Ethics doi:10.1136/medethics-2013-101799

Müge Demir

23.Mayıs.2014

Tıp Tarihi

Richert L. Therapy Means Political Change, Not Peanut Butter’: American Radical Psychiatry, 1968–1975. Social History of Medicine. 2013; 27(1): 104–121.

Aslıhan Akpınar

30.Mayıs.2014

Tıp Etiği

Rippon S. Imposing options on people in poverty: the harm of a live donor organ market. J Med Ethics. 2014 Mar;40(3):145-50.

Nüket Örnek Büken

06.Haziran.2014

Tıp Tarihi

Nishardi Wijeratne, Solomon R Benatar,  Ethical issues in laboratory medicine J Clin Pathol 2010; 63: 97- 98.

Müge Demir

13.Haziran.2014

Tıp Etiği

Bruce C. R.,  Smith M. L., Tawose O. M, Sharp R. R. Practical Guidance for Charting Ethics Consultations. HEC Forum. 2014; 26:79-93.

Aslıhan Akpınar

20.Haziran.2014

Tıp Tarihi

Salgirli SG. Eugenics for the doctors: medicine and social control in 1930s Turkey. J Hist Med Allied Sci. 2011 Jul;66(3):281-312.

Nüket Örnek Büken

27.Haziran.2014

Tıp Etiği

Buken NO, Balseven AO. Physicians' Attitudes at the End-of-Life A Cross-Cultural Evaluation' . 'Theme Issue' of 'Medicine and Law' Journal. 2013 Dec; 32(4): 549-566.