Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

UNESCO Biyoetik Birimi

Yürütme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN, MD, PhD
Hacettepe University Faculty of Medicine,
Head of Department of the Medical Ethics & Medical History
Director of Hacettepe University Bioethics Center
Vice Chair of Turkish National Commission for UNESCO Bioethics Committee

Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ
Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Medical Biology
Chair of Turkish National Commission for UNESCO Bioethics Committee

Prof. Dr. Şefik GÖRKEY
Marmara University Faculty of Medicine
Head of Department of Medical History and Ethics

Assist. Prof. Dr. Halil TEKİNER, PhD, MSc Pharm, BSc
Erciyes University, Faculty of Pharmacy
Head of Department of the History of Pharmacy & Ethics

Assist. Prof. Dr. Önder İLGİLİ, MD, PhD
Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Medical Ethics & Medical History

Lecturer, Müge DEMİR, PhD
Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Medical Ethics & Medical History

Instructor, Şükrü KELEŞ, PhD
Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Medical Ethics & Medical History

Res. Asst. Çağrı ZEYBEK ÜNSAL, LLM, PhD Candidate
Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Medical Ethics & Medical History

Res. Asst. Onur Naci KARAHANCI, MD, PhD Candidate 
Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Medical Ethics & Medical History

Res. Asst. Arif Hüdai KÖKEN, MD, PhD Candidate 
Hacettepe University Faculty of Medicine
Department of Medical Ethics & Medical History

deontoloji@hacettepe.edu.tr