BÖLÜM FAALİYETLERİ

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ

HÜTF Yönetim Kurulu kararıyla (04.03.2013 tarihli ve 2013-8 sayılı karar) ve Tıp Fakültesi Dekanlığının desteğiyle 2001 yılından beri yürütülen Asistan Etik Eğitimi (ASET), 2013 yılından itibaren, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan tüm araştırma görevlilerinin katılımının zorunlu olduğu bir sertifika programına dönüştürülmüştür. Bu bağlamda Hacettepe Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini yapan tüm hekimlerin bu sertifika programına katılımları, uzmanlık belgelerini alabilmeleri için gereklidir.


Covid-19 Pandemisi nedeniyle, 2020 - 2022 yıllarında eğitim HUZEM- Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi- üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. 2023 yılından itibaren yüz yüze eğitimler yeniden başlamıştır.

Detaylı bilgi notu için lütfen TIKLAYINIZ.