ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ

TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI

30-31 Ekim 2014

Program

Sunular için Konu Başlıklarına TIKLAYINIZ

Sunuların Tümünü Tek Belgede Açmak için TIKLAYINIZ

 

30 Ekim 2014 Perşembe

Etik, Biyoetik, Biyoteknoloji - Tıp Etiğinde Temel Kavramlar

Biyoetikte Sorun Kümeleri, Yaşamın Başı ve Sonu ile İlgili Etik Konular

Hekim - Hasta İlişkisinin Belirleyenleri

Aydınlatılmış Onam

Hekimin Etik Sorumluluğu ve Hekim Hakları

Klinik Etik - Hastane Etik Kurulları

Tıpta Örselenebilir Gruplar ve Hekim Yaklaşımı

Hekimin Hukuki Sorumluluğu ve Malpraktis

 

31 Ekim 2014 Cuma

Araştırma Etiği

Yayın Etiği İhlalleri

Hayvan Araştırmalarında Etik Kurul Başvurusu

Klinik Araştırmalarda Etik Kurullar

Akademik Etik

Hekimlikte Toplumsal Cinsiyete Dayalı Yaklaşımlar