KURUMUMUZDA ÇALIŞANLAR

Muhammet Arslan, Veteriner hekim

Muhammet Arslan, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 2015 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 4.lük derecesiyle mezun oldu. 2015-2019 yılları arasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalında doktora öğrenimi gördü. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak doktora eğitimine başladı. İlgi alanları, hayvan araştırmalarında etik, hayvan hakları, hayvan refahı, deney hayvanları kullanımı ve tıpta insan bilimleridir. İleri seviyede İngilizce, başlangıç seviyesinde Lehçe bilmektedir. Arslan, Haziran 2022 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

 

Dr. Mustafa Hayırlıdağ

 

 

Mustafa Hayırlıdağ, 1986 Kayseri doğumlu olup ilkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamladı. 2004 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladı. 2011 yılında fakülte bittiğinde 2013 yılına kadar Erzincan’da İlçe Devlet Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak görev yaptı. Aynı yıl Fırat Üniversitesi Deontoloji ve Tıp Tarihi bölümünde göreve başladı. Eylül 2013’den beri Hacettepe Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışan Hayırlıdağ, ÖYP kapsamında bu görevinden ayrılmış, Elazığ Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim dalında 17.02.2020 tarihi itibariyle Dr. Öğr. Üyesi olarak atanmıştır.

Dr. Onur Naci Karahancı

Onur Naci Karahancı, 1982 yılında Kars’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Konya’da tamamladı. 2008 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 2008-2012 yılları arasında Urfa’da Sağlık Ocağı Hekimliği, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hekimliği ve Diyaliz Hekimliği yaptı. Kısa bir süre İmmünoloji Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra, Hacettepe Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda doktora eğitim almaya başladı. Karahancı, ÖYP kapsamında görevlendirildiği Kars Kafkas Üniversitesi'nde çalışmaya devam etmektedir.

Dr. Arif Hüdai Köken

Arif Hüdai Köken Osmaniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Osmaniye'de sırasıyla Atatürk İlkokulu, Özel Bahçeli Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Yabancı Dil Ağırlıklı Lise'de tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra mecburi hizmete Bingöl ili Genç ilçesi Devlet Hastanesi’nde Acil Servis Hekimi olarak göreve başladı. 2011 yılına kadar sırasıyla Bingöl ili Yedisu ilçesi Aile Hekimliği, Yedisu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Ambulans Hekimliği, Bingöl ili Yedisu ilçesi Sağlık Grup Başkan V. görevlerinde bulundu. 2013 yılına kadar ise Adana 112 1. No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Ambulans Hekimliği, Adana 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi'nde Danışman Hekimlik ve Sorumlu Hekimlik yaptı. 2013 Haziran ayı itibariyle Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD'da araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 10.02.2020 itibariyle de Dr. Öğr. Üyesi olarak görevine atanmıştır.

Dr. Aslıhan Akpınar

Dr. Aslıhan Akpınar (Tıp Tarihi ve Etik Bilim Doktoru) 1977 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1998 yılında Uludağ Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda 2005 yılında bilim uzmanı, 2010 yılında bilim doktoru unvanını aldı ve 2004-2011 yılları arasında bu bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 25 Mayıs 2012 ile 16 Aralık 2015 tarihleri arasında HÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Dr.Akpınar, 16 Aralık 2015 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'na naklen atanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Keleş

E-posta: sukrukeles@ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. 

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Biyoeteknoloji Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora derecesini Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’ndan aldı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda 20 Kasım 2016-30 Aralık 2019 tarihleri arasında uzman ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Sağlık profesyonellerine yönelik meslek etiği, incinebilir/risk altındaki grupların sağlık hizmetine erişimi, tıpta vicdani ret, ölüm eğitimi, ileri teknolojinin tıbba uygulanmasında karşılaşılan etik konular ve gıda etiği üzerine çalışmakta, yazılar yayınlamaktadır. 

Prof.Dr.Erdem AYDIN (Anabilim Dalı Kurucu Öğretim Üyesi)

E-posta: edmaydin@gmail.com

1960 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Çeşitli yer ve görevlerde hekimlik yaptı. 1994 yılında Deontoloji ve Tıp Tarihi uzmanı, 1997 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör oldu.

1994 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Deontoloji ve Tıp tarihi Anabilim Dalı”nı kurarak 1998’e kadar bu Üniversitede görev yaptı. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Deontoloji, Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı”nın kuruluşunu gerçekleştirerek emekli olduğu 18 Nisan 2011 tarihine kadar anabilim dalı başkanı olarak görev yaptı.