LİSANSÜSTÜ PROGRAMI

Tıp Etiği ve Tarihi doktora programının amacı: Biyoetik, sağlık etiği, tıp etiği, klinik etik ve tıp tarihi alanlarına özgü sorunları tanımlayabilen ve teknolojik gelişmeler karşısında ortaya çıkabilecek yeni konuları öngörebilen,  yorumlayabilen, önleyebilen, çözebilen ve çözümü konusunda danışmanlık verebilen; ilgili konularda özgün, gerektiğinde disiplinler arası ve/veya uluslararası araştırmalar tasarlayabilen, yürütebilen, yorumlayabilen, raporlayabilen, araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun biçimde sözlü ve yazılı olarak sunabilen; ilgili alanlarda ihtiyaç analizi yaparak her düzeye uygun eğitim programları oluşturup yürütebilen nitelikli ve yetkin bilim doktorları yetiştirmektir.

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı'na Başvuru Koşulları:

ALES Sayısal Puan türünde 60 ve üzeri puan, Yabancı Dil sınavından en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Bununla birlikte, niyet mektubu ve iki adet referans mektubu sunulma şartı bulunmaktadır.

2013-2014 Öğretim Yılı itibariyle Hacettepe Üniversitesinin Bologna süreci kapsamında yaptığı güncellemeler ile Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programımız gözden geçirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ORPHEUS etiketi çerçevesinde 2023-2024 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren doktora programımız yeni haliyle uygulanacaktır.

Doktora programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Doktora programının tanıtımı için tıklayınız.

Tıp Etiği ve Tarihi doktora programının geçmiş yıllarda açılan dersleri için tıklayınız.

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı 2023-2024 Bahar Döneminde Açılan Dersler

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı 2023-2024 Güz Döneminde Açılan Dersler

 

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı 2023-2024 Güz Döneminden itibaren geçerli olan dersler:


DOKTORA DERSLERİ (ZORUNLU)

Dersler ile ilgili ayrıntılı bilgi için ders başlıklarına tıklayınız.

TET726

TARİH METODOLOJİSİ

TET738

BİYOETİK

TET724

TIP TARİHİ

TET725

TIP ETİĞİ

TET727

SAĞLIK HUKUKU

SBE601

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ

TET737

SEMİNER

TET799

DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK

TET700

ÖZEL KONULAR

DOKTORA DERSLERİ (SEÇMELİ)

Tıp Etiği ve Tarihi doktora programı kapsamındaki seçmeli derslerin listesi aşağıdadır. Öğrenciler - danışmanlarının onayı ile - başka anabilim dallarından, ilgi alanlarına yönelik dersler alabilirler.

Dersler ile ilgili ayrıntılı bilgi için ders başlıklarına tıklayınız.