PROJELER
 1. EU FP7 INPROFOOD Projesi, 289045, University of Hohenheim. 2012-2015. http://www.inprofood.eu/

  INPROFOOD "Sürdürülebilir Gıda Yenilikleri/İnovasyonları Kapsamlı Araştırma Programı Projesi", (www.inprofood.eu) Avrupa Birliği'nin 7. Çerçeve Programı tarafından finanse edilmekte olup, gıda ve sağlık alanında araştırmaya yönelik politikalara yön verebilmek için sivil toplum kuruluşları, üniversite ve özel sektör çalışanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Diğer Ortaklar: Almanya, Portekiz, Hollanda, İngiltere, İtalya, Danimarka, Yunanistan, Belçika, Avusturya, İspanya, Slovakya, Danimarka’dır

  INPROFOOD Projesi kapsamında 3 farklı Çalıştay - Gıda ve Sağlıkta Araştırma Senaryo Çalıştayları- gerçekleştirilmiştir; Kasım 2012, Haziran 2013, Eylül 2013, Ankara.

  Büken NÖ Yeğenoğlu S, Aslan D, (Araştırmacılar) Araştırma Ekim 2014 tarihinde tamamlanmıştır.

 2. EU FP6 TRAMS Projesi  Training and Mentoring of Science Shops (TRAMS) Project (Framework 6 Project)

  Türkiye’de  “Science Shops” oluşturulması konusunda araştırma yürütücüsü.. Proje’nin Türkiye ayağı yürütücüsü.Training and Mentoring of Science Shops (TRAMS), “Bilim ve Toplum” tematik başlığı altında Avrupa Birliği FP6 Projesi, Diğer Ortaklar: Hollanda, Romanya, İzlanda, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Litvanya,Estonya.
  2005-2008
  http://www.hubilimofisi.hacettepe.edu.tr/.

 3. Aydınlatılmış Onam ve Yaşamın Sonunda Alınan Etik Kararlar-Odabası AB, Buken NO, Hacettepe Örnegi (Informed Consent and Ethical Decision Making in the end of life: Hacettepe Example), Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (Journal of Medical Sciences, Ekim 2009; 29(5): 1041-54)

 4. Hekimlerin Etik Bilgi ve Farkındalıkları, Tutum Araştırması. Aydın E. Sayek İ. Karaagaoglu E. Büken NÖ. H.Ü. Bilimsel Araştırma Birimi (BAB) tarafından (H.Ü. Arastırma Fonu ) desteklenmiştir. Proje araştırmacısı, Mart 2005. Aydın E. Sayek I. Karaagaoglu E. Büken NÖ. “HÜTF Klinisyen Hekimlerinin Etik Bilgi ve Farkındalıkları“, Hacettepe Tıp Dergisi, Cilt: 37, Sayı: 2, Haziran 2006: 98–115.

 5. Biyoetik Terimleri Sözlügü; Sözlük çalışması, Oguz NY, Tepe H, Büken NÖ., Kucur D. TFK. (Türkiye Felsefe Kurumu) Biyoetik Seksiyonu destegiyle yürütülmüs ve yayınlanmıstır. Proje arastırmacısı, Ankara, 2005.

 6. Sağlıklı ve Sürdürülebilir Beslenme "Yeni" Girişimleri için Bilim Temelli Program Oluşturma Projesi : http://www.inprofood.eu/

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.