Newsletter/ E-Bülten

Arşiv


Newsletter/ E-Bülten
Son Sayı
Cilt: 4 Sayı: 2 – Aralık 2021

Bu sayıdaki yazılara toplu halde erişmek için tıklayınız.
EDİTÖRDEN

1. Editörden

Nüket Örnek Büken

Tam Metin PDF

1. Editorial

Nüket Örnek Büken

Tam Metin PDF


BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

2. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Sevim Coşkun, Nüket Örnek Büken

Tam Metin PDF

3. Yaşlılık Dönemi Özellikleri ve Türkiye’de Dezavantajlı Grup Olarak Yaşlı Bireyler: “Bilgelikten Bağımlılığa”

Hilal Yaşar, Deniz Say Şahin

Tam Metin PDF

4. COVID-19 Pandemisinde Yaşlılar ve Sosyal Hizmetin Rolü

Özge Kutlu Dönmez, Deniz Say Şahin

Tam Metin PDF

5. Çocuk Hakları ve Çocuk Hakları İhlalleri Üzerine Bir Değerlendirme

Hilal Yaşar

Tam Metin PDF

6. Çocukluk Çağı Travmaları ve Spiritüel İyi Oluş Arasındaki İlişki

Özge Bayram, Deniz Say Şahin

Tam Metin PDF

7. Biyomühendislik Alanındaki Etik Konulara Genel Bakış

Sema Coşkun

Tam Metin PDF

8. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Siyasete Katılım

Sevinç Sütlü

Tam Metin PDF

9. Bir İhtiyaç Tanımlaması: Cep Telefonu ve Bilişim Sistemleri Etiket Kuralları

Önder İlgili

Tam Metin PDF

 

ETKİNLİKLER

10. Biyoetik ve Sinema "Perşembe Filmleri"

 

Tam Metin PDF


SÖYLEŞİLER

11. Yangın Ekolojisi ve Orman Yangınları

Müge Demir

Tam Metin PDF


ÖĞRENCİNİN SESİ

12. A New Day on the Horizon

Bircesu Uslu

Tam Metin PDF


ANI/EDEBİYAT/GÖRÜŞ YAZILARI

13. Zaman

Çağrı Zeybek Ünsal

Tam Metin PDF

14. Slovensky Grob: Slovakya’daki Kaz Krallığı

H. Volkan Acar

Tam Metin PDF

15. Azerbaycan’da Etik Kurulların Oluşturulması Sürecinde Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Araştırma Merkezinin (HÜBAM) Rolü

Sevda Aydın Karimova

Tam Metin PDF

16. An Introduction to Callenbach’s Ecological Utopia: Ecotopia: The Notebooks and Reports of William Weston

Muhammet Arslan

Tam Metin PDF

17. Ankara Devlet Tiyatrosu Oyunu: Dr Jekyll ile Bay Hyde

İlkim Karakapıcı

Tam Metin PDF


YAYIN KURULU

18. Yayın Kurulu

Tam Metin PDF


Önceki Sayılar

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" Aralık 2021, Cilt 4, Sayı 2.

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" Haziran 2021, Cilt 4, Sayı 1.

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" Aralık 2020, Cilt 3, Sayı 2.

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" Haziran 2020, Cilt 3, Sayı 1.

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" Aralık 2019, Cilt 2, Sayı 2.

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" Haziran 2019, Cilt 2, Sayı 1.

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" Aralık 2018, Cilt 1, Sayı 1.