ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,TIP TARİHİ VE ETİK ANA BİLİM DALI, 20-21 EYLÜL 2012