Duyurular

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Ismayil Zulfugarov ve doktorant Aynura Pashayeva 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezine ziyarette bulunmuşlardır. Heyet Merkez Müdürü Prof. Dr. Nüket Örnek Büken tarafından kabul edilmiş, Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Önder İlgili, Dr. Öğr. Üyesi Müge Demir’in de katılımı ile gerçekleştirilen çalışmalarda iki kurum ve ülke arasındaki iş birliği olanakları değerlendirilmiştir.


Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi heyeti ziyaretleri kapsamında Hacettepe Üniversitesinin Sıhhiye Kampüsünde yer alan Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve Çocuk Metabolizma Laboratuvarı; Beytepe Kampüsünde yer alan İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Biyoloji ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dallarını ziyaret etmiş, bilimsel temaslarda bulunmuştur.