ARİF HÜDAİ KÖKEN (MD) PhD

Geri Dön

 

Osmaniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Osmaniye'de sırasıyla Atatürk İlkokulu, Özel Bahçeli Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Yabancı Dil Ağırlıklı Lise'de tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra mecburi hizmete Bingöl ili Genç ilçesi Devlet Hastanesi’nde Acil Servis Hekimi olarak göreve başladı. 2011 yılına kadar sırasıyla Bingöl ili Yedisu ilçesi Aile Hekimliği, Yedisu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Ambulans Hekimliği, Bingöl ili Yedisu ilçesi Sağlık Grup Başkan V. görevlerinde bulundu. 2013 yılına kadar ise Adana 112 1. No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Ambulans Hekimliği, Adana 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi'nde Danışman Hekimlik ve Sorumlu Hekimlik yaptı. 2013 Haziran ayı itibariyle Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD'da araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen Ahi Evran Üniversitesi adına Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD'da araştırma görevlisi olarak eğitimine devam etmektedir.


Diplomalar:

 1. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2009
 2. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Adalet Önlisans Programı, 2015

Üyelikler:

 1. Türkiye Biyoetik Derneği, 2014

Aldığı Ödüller:

 1. Sağlık Bakanlığı Yılın Doktoru Ödülü, 14 Mart 2011, Bingöl

Katıldığı Sempozyum ve Kongreler:

 1. VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, ÇÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD, 22- 25 Mayıs, Gaziantep
 2. 8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitim Sempozyumu, HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD 1-3 Kasım 2013, Ankara
 3. Anayasa ve Avrupa Biyotıp Sözleşmesi Çerçevesinde Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Yargı Süreci, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Kongresi, Maternal- Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, 30 Kasım 2013, Ankara
 4. 6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği, 23- 26 Eylül 2014, Van
 5. 6. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği, 23- 26 Eylül 2014, Van
 6. ‘’Toplumda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Yükseltilmesinde Medyanın Rolü’’ temalı ‘’ Sağlıkta Sektörler Arası İşbirliği Sempozyumu’’, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, 07 Kasım 2014, Ankara
 7. TÜBA Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu, 19 Şubat 2015, Ankara,
 8. Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan, VIII. TBD Uluslararası Kongresi, 9- 12 Nisan 2015, Ankara
 9. Hukuk ve Sağlık Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği, 25- 26 Nisan 2015, TBB, TURKMSIC, Ankara
 10. IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, ÇÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD, 10- 13 Haziran 2015, Malatya
 11. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi,  2- 5 Eylül 2015, Bodrum
 12. TÜBA- Kök Hücre Tedavilerine Genel Yaklaşımlar Sempozyumu, TÜBA, 20 Ekim 2015, Ankara
 13. III. Zeka ve Yetenek Kongresi, Türkiye Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi, 24- 25 Ekim 2015, Ankara
 14. Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi, TTB VE TBB,  19- 20 Aralık 2015, İstanbul
 15. Aydınlanma Sempozyumu, HÜ Ütopya Topluluğu, 26- 27 Aralık 2015, Ankara

Ulusal Kongrelerde Yaptığı Sözlü Bildiriler:

 1. Anne Sütü Bankacılığı ve Etik, Arif Hüdai KÖKEN, Celalettin GÖÇKEN, Aslıhan AKPINAR, 6. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği, 23- 26 Eylül 2014, Van
 2. Dioscorides’in Materia Medica Eserinde Katarakt Tedavisi İçin Önerilen İlaçlar, Hasan Basri ÇAKMAK, Arif Hüdai KÖKEN, IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, ÇÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD, 10- 13 Haziran 2015, Malatya
 3. Materia Medica’da Mürrüsafi Bitkisi, Arif Hüdai KÖKEN, Hasan Basri ÇAKMAK, IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, ÇÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD, 10- 13 Haziran 2015, Malatya
 4. Poliklinik Hekimi İle Eczacı İlişkisini Acil Servisteki Hastaya Yansımasının Etikolegal Açıdan Değerlendirilmesi( Vaka Çalışması), Arif Hüdai KÖKEN, Çağrı Zeybek ÜNSAL, Müge DEMİR, Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi,  2- 5 Eylül 2015, Bodrum

Uluslararası Kongrelerde Yaptığı Sözlü Bildiriler:

 1. Afetlerde Teletıp Uygulamalarına Etik Bakış, Muhammet F. ARSLAN, Arif Hüdai KÖKEN, Çağrı Zeybek ÜNSAL, Müge Yağlıdere DEMİR, Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan, VIII. TBD Uluslararası Kongresi, 9- 12 Nisan 2015, Ankara
 2. Bir Etik Vaka Analizi: 112 Acil Sağlık Hizmeti Sunma Yükümlülüğüne Karşı Sağlık Çalışanlarının Güvenliği, Arif Hüdai KÖKEN, Aslıhan AKPINAR, Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan, VIII. TBD Uluslararası Kongresi, 9- 12 Nisan 2015, Ankara

Katıldığı Eğitim, Kurs ve Sertifika Programları:

 1. Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası, Sağlık Bakanlığı Temel Hizmetler Genel Müdürlüğü, 24- 30 Haziran 2010, Mardin
 2. Travma ve Resüsitasyon Kursu, Sağlık Bakanlığı, 18- 21 Ekim 2011, Adana
 3. Bilimsel Çalışma: Nasıl Hazırlanır, Nasıl Yazılır?, Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi, 23 Mart 2013, Adana
 4. Asistan Etik Eğitimi, HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD, 16- 17 Nisan 2013, Ankara
 5. 1. Hacettepe Writing Workshop, Hacettepe Üniversitesi, 1- 2 Ekim 2014, Ankara
 6. Tıbbi Hatalardan Kaynaklanan Davalarda Bilirkişi Uygulamaları Eğitimi, Sertifika, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti, 26- 27 Ocak 2015, Ankara
 7. Sağlık Hukuku İleri Eğitim Programı, Sertifika, TÜRAVAK ve TBB, 14- 15/ 21- 22 Şubat 2015, Ankara
 8. Klinik Araştırma Etiği ve Klinik Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi Kursu, Türkiye Biyoetik Derneği, 28- 29 Mart 2015, Ankara
 9. Eğiticilerin Eğitimi Programı, HÜ Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, 4- 5 Temmuz 2015, Ankara
 10. Sağlık Turizmi Hukuku Kursu, Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi,  2- 5 Eylül 2015, Bodrum
 11. Tıbbi Malpraktis ve Tazminat Kursu, Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi,  2- 5 Eylül 2015, Bodrum
 12. Disiplin Sorumluluğu Kursu, Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi,  2- 5 Eylül 2015, Bodrum

Katıldığı Bilimsel Etkinlikler:

 1. Kadın Ürolojisine Multidisipliner Yaklaşım, Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 28 Haziran 2013, Kırşehir
 2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Sağlığı Açısından Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin Neresindeyiz?, HÜ Kadın Sorunları Araştırma Merkezi, 20 Mart 2015, Ankara
 3. Savunmasız/ Örselenebilir Gruplarda Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Sağlık Araştırmaları Çalıştayı, HÜ Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 24 Mart 2015, Ankara
 4. Afetlerde Deneyim Paylaşım Günleri: Afetlerde Lojistik Hizmetler, HÜ Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi(HAMER), 04 Haziran 2015, Ankara
 5. Kök Hücre Günü 2015 Toplantısı, HÜ Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi, 21 Kasım 2015, Ankara
 6. Etik Semineri, Sayıştay Denetçileri Derneği, 2 Aralık 2015, Ankara