Dr. Deniz Say Şahin

Deniz Say Şahin 1983 doğumlu olup, lisans eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde tamamlamıştır. 2009 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Fizyoloji alanında yüksek lisans yapmış, doktorasını 2016 yılında geriatri alanında almıştır.

ÖZGEÇMİŞ