Doç.Dr. Önder İLGİLİ

Geri Dön

 

İdari Görevleri:

Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı, Öğretim Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜBAM), Müdür Yardımcısı

UNESCO Uluslararası Biyoetik Ağı Türkiye Birimi, Yürütme Kurulu Üyesi

Tel: 312 - 305 43 61
Faks: 312 - 310 05 80
E-posta: ilgili@hacettepe.edu.tr 


ÖZGEÇMİŞ

Etik Kurul/Komisyon Görevleri

 • Hacettepe Üniversitesi Etik Kurulu, 17/01/2018 - Günümüz
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, 10/02/2014 - 2020
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenci Araştırmaları Etik Kurulu, 17/12/2013- 2016
 • Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, klinik Araştırmalar Etik Kurulu, 07/03/2012 –
  08/01/2014
 • Editörlük

  Türk Geriatri Dergisi. E-ISSN: 1307-9948. 2020- Günümüz

  Üyelikler

 • Uluslararası Etik Eğitimi Derneği (IAEE) 2011- Günümüz
 • Türkiye Geriatri Derneği 2020- Günümüz
 • Türkiye Biyoetik Derneği 2005- Günümüz
 •