ONUR NACİ KARAHANCI (MD) PhD (c)

Geri Dön

 

 

 

 

 

 

 

E-posta: onurnaci@gmail.com

 

1982 yılında Kars’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Konya’da tamamladı. 2008 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 2008-2012 yılları arasında Urfa’da Sağlık Ocağı Hekimliği, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hekimliği ve Diyaliz Hekimliği yaptı. Kısa bir süre İmmünoloji  Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra, Hacettepe Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda eğitim almaya başladı.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türk Tabipleri Birliği
Türkiye Biyoetik Derneği

Katıldığı Kongreler

  1. "8.TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu" 1-3 Kasım 2013 ANKARA
  2. 4.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi 12-15 Kasım 2013 İSTANBUL 
  3. 1000. yılında El-Kanun fi't Tıbb İbn-i Sina Sempozyumu 28.11.2013 ANKARA
  4. UNESCO Karar ve Verileri Işığında İnsan Hakları Eğitimi Uluslararası Konferansı 17-18 Nisan 2014 ANKARA