SBE601: ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

Ders Notları

 

Dersin Kaynakları


Dersin aşağıda yer alan kaynakları için bağlantıyı tıklayınız.
http://www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/belgeler/belgeler.php

 • International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans [Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) / World Health Organization (WHO)]
 • Araştırma Etik Kurulu Üyeleri Klavuzu [Haz: Avrupa Konseyi Biyoetik Yürütme Kurulu (CDBI)]
 • Kılavuz 1: Biyoetik Kurulların Oluşturulması [Haz: Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonu]
 • Kılavuz 2: Biyoetik Kurullar İş Başında: Çalışma Biçimleri ve Politikalar [Haz: Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonu]
 • Kılavuz 3: Biyoetik Kurulları Eğitilmesi [Unesco Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu Bilim ve Teknoloji Etiği Bölümü]
 • İnsanın Savunmasızlığı ve Kişisel Bütünlüğüne Saygı İlkesi [Haz: Unesco Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Raporu]
 • Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 • Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi, İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeler
 • Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
 • Hasta Hakları Yönetmeliği
 • İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
 • Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri (TTB Etik Kurulu)
 • Hekimlik Meslek Etiği Kuralları (TTB)
 • Biyoetik Kurulu Yapısı ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz (TC Sağlık Bakanlığı)
 • İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu (TC Sağlık Bakanlığı)
 • Klinik Araştırmalarda Etik Kurula Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz ( TC Sağlık Bakanlığı)
 • Pediatrik Populasyonda Yürütülen Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşımlara İlişkin Kılavuz (TC Sağlık Bakanlığı)