Geri Dön

E-posta: m_hayirli@hotmail.com

 

1986 Kayseri doğumlu olup ilkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamladı. 2004 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladı. 2011 yılında fakülte bittiğinde 2013 yılına kadar Erzincan’da İlçe Devlet Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak görev yaptı. Aynı yıl Fırat Üniversitesi Deontoloji ve Tıp Tarihi bölümünde göreve başladı. Eylül 2013’den beri Hacettepe Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak eğitimine devam etmektedir.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türkiye Biyoetik Derneği

Katıldığı Kongreler

  1. "8.TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu" 1-3 Kasım 2013 ANKARA
  2. 4.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi 12-15 Kasım 2013 İSTANBUL 
  3. 1000. yılında El-Kanun fi't Tıbb İbn-i Sina Sempozyumu 28.11.2013 ANKARA
  4. Anayasa ve Avrupa Biyotıp Sözleşmesi Çerçevesinde Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorunlar Kongresi 30.11.2013 ANKARA
  5. UNESCO Karar ve Verileri Işığında İnsan Hakları Eğitimi Uluslararası Konferansı 17-18 Nisan 2014 ANKARA